بوق دوچرخه مدل شیپوری فلزی A

1229018

محصول جدید

45,000 تومان

مقدار تخفیف

تعدادتخفیف
5 36,000 تومان

مشخصات

جنسفلزی
مکانیزممکانیکی